31 de maig del 2023

Subhasten "Paisatge de Berga", de Miquel Villà

 

La subhasta (casa Balclis, de Barcelona) acaba el 9 de juny a tres quarts menys tres minuts de nou del vespre. 

L'obra és datada el 1938 a Berga.

Sobre el pintor i la seva relació amb Berga vegi's l'interessant estudi El pintor Miquel Villà a Berga, de Climent Vilella, publicat a L'Erol el 2021.