30 de març de 2023

Oriol Malet il-lustra la portada de "Cavalls salvatges" de Jordi Cussà

 

Oriol Malet és l'autor de la portada de l'edició de "Cavalls Salvatges" de Jordi Cussà que ha publicat l'editorial Comanegra.
Sobre aquest il-lustrador i la seva relació amb el novel-lista berguedà  vegi's