18 de juliol de 2007

Educació per a la ciutadania: paraules de monsenyor Blázquez a Vic

Atenent una invitació, avui he assistit a la primera jornada del 20è Curset d'estiu que durant aquests dimecres, dijous i divendres organitza el Bisbat de Vic (Formació permanent del clergat). El ponent del matí i la tarda ha estat monsenyor Ricardo Blázquez, bisbe de Bilbao i president de la CEE ('Conferencia Episcopal Española'), que el bisbe de Vic ha traduït per Conferència de Bisbes de l'Estat Espanyol. El tema de les ponències ha estat 'El prevere, home de pregària'.
Ja a la tarda, poc abans d'acabar, en el torn de preguntes, se li ha demanat a monsenyor Blázquez la seva opinió sobre l'assignatura Educació per a la ciutadania. La resposta, llevat d'algun error de transcripció meu, és:
a) La Comissió Permanet de la CEE ha tractat el tema dues vegades, emenent resolucions cada vegada, els mesos de febrer i juny. El plenari de la CEE no ha pres cap posició al respecte. La Comissió Permanent té potestat legal per a manifestar-se. Després d'un ampli exercici de comunió, les resolucions s'han pres per unanimitat.
b) Jo no diria més del que s'ha dit en les dues instruccions: és suficient. L'educació per a la ciutadania és una assignatura recomanada per la Comunitat Europea als seus membres. Els experts també diuen es necessita. Ara hi ha necessitats que la fan encara més necessària.
d) El govern espanyol, fent ús de les facultats que té d'aplicació, l'ha constituïda en assignatura obligatòria. Aquest fet presenta dificultats des del punt de vista de la potestat dels pares per establir el tipus d'educació que volen per als seus fills, potestat recollida en la Constitució i els tractats internacionals subscrits per l'estat espanyol.
e) Quan els bisbes vam rebre els primers esborranys ens vam espantar. Amb el diàleg posterior, amb el ministeri s'han clarificat molts punts, no tots. La CEE n'apuntava dos: l'antropologia referent al punt de vista de la diferència sexual i la poca decisió a l'hora de superar el relativisme de la societat. No es pot educar segons el relativisme.
d) La FERE ('Federación Española de Religiosos de Enseñanza') té el seu ideari reconegut pel Tribunal Suprem, de manera que l'assignatura Educació per a la ciutadania no hi pot entrar en contradicció, com tampoc altres assignatures. Educació per a la ciutadania no pot estar en contrast amb l'assignatura de Religió Catòlica, no tindria cap sentit.
e)La Comissió Permanent no es va decantar per cap de les vies democràtiques per a oposar-se a l'assignatura, ni per l'objecció de consciència.