3 d’octubre de 2017

La tracorada de Berga

Els pagesos treuen els tractors en defensa de la democràcia i la llibertat 
i com a protesta per la violència.